Operace s přijatými zásilkami

Aktualizované 23/3/23 podle Diana

Typy nabídek uvedené na kartě Přijato

Modul Náklady mezi všemi zaměstnanci ve vaší společnosti. Všechny nabídky jsou uvedeny na kartě Přijaté:

  • burzovní nabídky, dohodnuté jménem vaší společnosti
  • soukromé nabídky, zaslané přímo vámi zastupované společnosti
  • SmartMatch nabídky

Filtrování, třídění a zpracování přijatých nabídek

Můžete použít vyhledávač a pokročilé filtry v záložce Přijaté, které vám umožní velmi rychle najít konkrétní nabídku.

Sloupce lze třídit, když na ně umístíte kurzor myši a zobrazí se tam ikona ruky.

V seznamu přijatých nákladů můžete u jednotlivých nabídek (s jejich příslušnými stavy) provádět operace jako: odmítnutí nebo archivování nabídek.

Máte možnost přiřadit zodpovědnou osobu k soukromým nákladům a SmartMatch. Chcete-li to provést, klikněte na PŘIŘADIT ve sloupci Zaměstnanec a vyberte osobu(y) ze seznamu. V tomto okamžiku můžete také změnit osobu zodpovědnou za přepravu kliknutím na ikonu „tužky“, která se zobrazí, když umístíte kurzor myši na jméno zaměstnance.

Nabídka a informace o odesílateli

V seznamu záložky Přijaté se po kliknutí na libovolnou položku na pravé straně zobrazí okno, kde v jednotlivých záložkách naleznete podrobné informace o konkrétní nabídce a odesílateli.

Podání cenové nabídky

  • V případě výměnných nabídek je možné je posílat z burzy nákladů iz okna konverzace..
  • V případě přijatých soukromých nabídek nebo nabídek SmartMatch lze vyjednávat pouze v modulu Přijaté přepravné, a to buď zadáním nabídky nebo přijetím cenového návrhu, který již byl odeslán jako Koupit nyní.

Pro zaslání cenového návrhu některé z výše uvedených nabídek klikněte na příslušnou položku v seznamu. Zobrazí se okno s podrobnostmi nabídky. Zadejte částku do pole Sazba a klikněte na Odeslat nabídku.

Pokud vás nabídka nezaujala, klikněte tentokrát ne a nabídka se přesune na záložku Archiv se stavem Dokončeno.

Jedinečný typ soukromé nabídky adresované zasílatelem speditérovi (podporovaný pouze v produktové řadě TFF) umožňuje v rámci záložky Přijaté v detailu dané nabídky zveřejnění této konkrétní nabídky za účelem získání návrhů od přepravců. kdo by v konečném důsledku zajistil přepravní službu.

V záložce Přijaté v detailu nabídky na záložce Nabídky dopravců můžete sledovat příchozí návrhy od dopravců a vést jednání, abyste nakonec předložili svůj cenový návrh odesílateli na základě poskytnutých sazeb.

Náklady zveřejněné na základě soukromé nabídky se přesouvá i do záložky Odeslané, kde v případě akceptování vaší nabídky zasílatelem uzavřete obchod s přepravcem.

Bez ohledu na typ nabídky, při odeslání cenového návrhu budete automaticky přiřazeni k dané přepravě v seznamu Přijaté náklady ve sloupci zaměstnanec.

Vyjednávání nabídek přijatých v rámci nákladní dopravy

Pokud přejdete na podrobnosti nabídky na kartě Přijaté, můžete:

  1. Sjednejte si ceny s odesílatelem. Za tímto účelem změňte částku navrhovanou odesílatelem v poli sazby a klikněte na Odeslat.
Podaný návrh na nabídku výměny je platný 15 minut (modrá čára měří čas), při soukromé nabídce - do konce nakládacího dne..
  1. Přijměte nabídku odesílatele kliknutím na Přijmout.
Pokud je vaše nabídka vybrána předtím, než se ji rozhodnete archivovat, zůstane v části Náklady na kartě Přijaté se stavem Přijaté.
  1. Odmítněte nabídku odesílatele kliknutím na Odmítnout.
U soukromých nabídek: odmítnutím cenového návrhu se přepravné automaticky přesune na kartu Archiv.

Pro nabídky na burze: odmítnutí se vztahuje na konkrétní cenový návrh, takže nabídka zůstává na seznamu a každá strana může stále předložit svůj cenový návrh.
  1. Ukončete jednání definitivně kliknutím na Dokončit jednání.
Klepnutím na Dokončit jednání již vy ani odesílatel nebudete moci posílat další cenové nabídky na předmětnou přepravu, přičemž nabídka se přesune na kartu Archiv.

Sledování průběhu jednání

Ze seznamu na kartě Přijaté náklady můžete sledovat stav jednotlivých nabídek.

Přičemž v detailu dané nabídky si můžete prohlédnout historii uskutečněných jednání..


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)