Import nákladů ze souborů ve formátu CSV

Aktualizované 9/8/22 podle Anna

Na platformě Trans.eu můžete importovat náklady ze souborů ve formátu CSV, díky kterým dokážete na burzu přidat rychle a okamžitě velké množství nabídek.

Důležité!
1. Soubor s nabídkami si seřaďte do sloupců.
2. Po zadání údajů uložte soubor ve formátu CSV s následujícím nastavěním: Encoding: UTF-8, delimiter:, (čárka)
Označte přidaný text: "" (text bude uzavřen v uvozovkách).

První krok

Druhý krok

Přidání souboru CSV do Platformy Trans.eu

Klikněte na modul Freights z naší nabídky vlevo a klikněte na Importovat náklady.

Pamatujte!
Nemůžete přidat stejný CSV soubor více než jednou. Použití této funkce v rozporu s předpisy (např. duplikování nabídek) může mít za následek zrušení možnosti importu nabídek pro vaši společnost.

  1. Import souboru - nyní přidejte připraven CSV soubor a klikněte Další.

  1. Všechny detaily budou dostupné v souhrnu importu.

Příklad 1

Pokud jsou všechny náklady importované, klikněte na Další a pokračujte na Publikaci parametrů.

Príklad 2

Pokud se importují pouze rozpoznaný náklady, v tabulce uvidíte přesné informace které náklady jsme nemohli importovat.

Můžete se vrátit k předešlému kroku, opravit soubor a přidat ho znovu, nebo klikněte na Další a pokračujte na Publikaci parametrů.

  1. Vyberte si parametry publikace, vyplňte datum platby, viditelnost nabídky a kontaktní osoby. Klikněte na tlačítko Import nákladů.

  • Stav importu bude viditelný na Platformě.

  • Všechny notifikace jsou dostupné pod ikonkou zvonku.

  • Když je import dokončen, přijde vám notifikace.

  • a sumář

Example 3

Pokud nebude importován ani jeden náklad, přejdete si svůj soubor a zkuste znovu.

Príklad 4

Nerozpoznaný formát souboru. Prohlédněte si svůj soubor a zkuste znovu.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)