Klíčové funkce aplikace

Aktualizované 18/4/23 podle Małgorzata

TransTask je mobilní aplikace určená pro chytré telefony s operačním systémem Android.

Přímo podporuje Monitorovací modul Platformy Trans.eu

Klíčové funkce aplikace:

  • náhled na seznam úkolů, které má řidič k dispozici v souvislosti s přepravními operacemi, místy a daty operací
  • potvrzení o přijetí jednotlivých úkolů řidičem
  • nahlášení řidiče o provedení jednotlivých operací (události ovlivňující čas provedení přepravy, očekávaná zdržení vyplývající ze situace na silnici).
  • skenování osvědčení o evidenci a přidání vozidla do vozového parku viditelného na platformě Trans.eu


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)