Messenger

Aktualizované 2/8/21 podle Ania

Messenger je nástroj na kontakt s dodavateli. Umožňuje výměnu potřebných informací a opatření týkajících se transakce. Na nové Platformě byla rozšířena o několik užitečných funkcí, které ještě více zlepší práci.

Povolení služby Messenger na nové Platformě

 1. První způsob
 • v pravém horním rohu klikněte na Messenger označený ikonou bubliny
 • vyberte možnost "Zapnout Messenger"

 1. Druhý způsob
 • v pravém horním rohu klikněte na ikonu Uživatelský panel (ikona může obsahovat vaši fotografii, pokud byla přidána, nebo vaše iniciály ve výchozím nastavení)
 • v seznamu vyberte možnost "Zapnout Messenger"

Používání messengeru

Messenger je rozdělen na 3 karty:

 • první karta - poslední konverzace, které jsou okamžitě po ruce
 • druhá karta - kontexty, t. j. seskupování konverzací podle témat (dopravní, objednávky, jiné)
 • třetí karta - kontakty

Závěrečné transakce na messengeru Platformy Trans.eu

1. Přijetí nabídky vozidla

Přijetí nabídky vozu je k dispozici v okně programu Messenger.
 • použijte možnost "Přijmout nabídku" na aplikaci Messenger v okně konverzace s vybranou osobou

2. Přijetí nabídky nákladu

Přijetí nabídky nákladu je k dispozici v okně podrobností nabídky.
 • v aplikaci Messenger je v okně konverzace s vybranou osobou k dispozici možnost "Otevřít jednání"

Vedení konverzace v samostatném okně programu Messenger

Přidali jsme možnost "odpojit" okno Messengeru, které je dostupné po kliknutí na šipku. Pomocí této možnosti můžete v počítači volně posouvat okno rozhovoru.

Překlad zprávy

Pro usnadnění komunikace s dodavatelem, který má jinou jazykovou verzi Platformy jako vy, můžete přeložit odeslané a přijaté zprávy.

 • překlad odeslané zprávy..

Zadejte zprávu> klepnutím na označený symbol> text bude přeložen automaticky.

 • překlad přijaté zprávy

Klikněte na označený symbol v okně konverzace> text bude automaticky přeložen

Kontaktní informace v Messengeru

V horní části aplikace Messenger můžete zobrazit informace o volajícím, t. j. telefonní číslo a název společnosti.

Pod ikonou tří teček je navíc k dispozici toto:

 • zapnout / vypnout zvuk zprávy


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)