Nový navigační panel

Aktualizované 10/8/21 podle Szczepan

Zavedli jsme optimalizaci způsobu procházení nabídek na Platformě Trans.eu. Zatažením nebo rozšířením postranního menu je možné zvětšit nebo zmenšit pracovní oblast. Tato funkce přizpůsobuje pohled na Platformu potřebám uživatele.

V levém hlavním rohu obrazovky se místo úplného názvu produktové řady zobrazuje barva označující danou produktovou řadu a tlačítko nabídky.

Barva odpovídající produktové řadě:
Modrá - Trans for Carriers - Pro dopravce
Oranžová - Trans for Forwarders - Pro spedice
Zelená - Trans for Schippers - Pro odesílatele

Pomocí tlačítka nabídky můžete vysunout nebo skrýt postranní nabídku. Skrytí postranní nabídky vám umožní zvětšit pracovní plochu na obrazovce (více místa pro náhled objednávek, pro okna messengeru).

  • Po vytažení nabídky jsou na postranním panelu dostupné všechny předchozí funkce nabídky.
  • V případě skryté nabídky jsou hlavní funkce dostupné z horní lišty. Na kartě Více jsou k dispozici další funkce poskytované pro danou produktovou řadu.

Pro nové uživatele Platformy je ve výchozím nastavení postranní nabídka skrytá. Později se nastavení bude zobrazovat dle preferencí uživatele.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)