Vylepšení modulu Dock Scheduler

Aktualizované 15/6/23 podle Katarzyna

Kdo může tuto funkci používat?

Funkce je k dispozici uživatelům Platformy Trans.eu (Trans for Carriers a Trans for Forwarders), kteří si zakoupili produkt Dock Scheduler a modul Rezervace.

Z tohoto článku se dozvíte:

 • jak spravovat rozložení sloupců v modulu Rezervace,
 • jak zkontrolovat údaje o nákladu,
 • jak přidávat a upravovat komentáře k rezervacím.

Správa rozložení sloupců

 1. Klepněte na modul Rezervace a vyberte kartu Moje rezervace.

Zde můžete rozvržení sloupců spravovat mnoha způsoby – rozhodnout, které sloupce se mají zobrazit a v jakém pořadí.

 1. V pravém horním rohu tabulky klepněte na ikonu 3 tečky a vyberte požadované sloupce tabulky.
  Je možné zapnout/vypnout viditelnost údajů:
 • datum úkonu,
 • řidič,
 • sklad,
 • vůz a č. návěsu,
 • referenční číslo,
 • vykládka,
 • dok,
 • stav,
 • typ operace,
 • poznámky dopravce,
 • poznámky odesílatele,
 • nakládka.

 1. Chcete-li změnit pořadí zobrazených sloupců, přesuňte je na zvolené místo. Umístěte kurzor na název sloupce, klepněte na pole před názvem a přetáhněte sloupec doprava nebo doleva.

Věděli jste, že...
Modrá čára, kterou můžete vidět při tažení sloupce, označuje, kam se sloupec přesune.

Podrobnosti o rezervaci

V podrobnostech vybrané Rezervace můžete přejít na objednávku/náklad, ze které byla tato Rezervace vytvořena. To vám umožní zkontrolovat údaje, které byly zaznamenány v této objednávce/nákladu.

Sloupec s dodatečnými poznámkami je k dispozici v seznamu rezervací

Při správě sloupců v seznamu rezervací můžete přidávat sloupce: Poznámky dopravce a Poznámky odesílatele. Náhled poznámek je k dispozici také v detailech dané rezervace.

Poznámky k rezervaci můžete přidat 2 způsoby:

 1. Na kartě Moje rezervace klikněte na ikonu 3 tečky vedle vybrané rezervace a potom klepněte na položku Upravit data.

 1. V podrobnostech dané rezervace klikněte na položku Více a vyberte položku Upravit údaje.

Bez ohledu na to, který způsob si vyberete, budete přesměrováni do okna Upravit rezervaci.

Zadejte svůj komentář a klepněte na tlačítko Uložit změny.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)