Vylepšení modulu Dock Scheduler

Aktualizované 21/3/23 podle Szczepan

Správa rozložení sloupců

Je možné spravovat sloupce dostupné v modulu Dock Scheduler:

  • Rozhodněte, které sloupce se zobrazí
  • Pomocí drag and drop změňte pořadí zobrazených sloupců
Tato funkce je užitečná zejména při definování vaší role v procesu rezervace. Uložená nastavení a pořadí zobrazení platí pro všechny manipulované sklady.

Přesměrování do modulu Objednávky/Náklady

V detailech vybrané Rezervace můžete přejít na Objednávky/Náklady, ze které byla tato Rezervace vytvořena. To vám umožní zkontrolovat podrobnosti, které byly zaznamenány v dané objednávce/nákladu.

Sloupec Další poznámky je k dispozici v seznamu Rezervací

V rámci správy sloupců seznamu rezervací můžete přidat sloupec pro další poznámky. Ukázka poznámek je dostupná iv detailech dané Rezervace. To umožňuje všem zúčastněným zobrazit dodatečné informace o Rezervaci..


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)