Dock Scheduler pro Dopravce

Aktualizované 2/8/22 podle Szczepan

Modul Dock Scheduler je systém správy časových intervalů a harmonogram nakládky a vykládky. Dopravce má přístup k časovým intervalům a jízdnímu řádu.

  1. Kliknutím na modul Dock Scheduler zahájíte kontrolu dostupných časových slotů.

  1. Jak dopravce máte přístup k následujícím kartám: Časové intervaly, Moje rezervace a Časový plán.
Na kartě Časové intervaly se zobrazí seznam časových intervalů, které předtím vytvořil odesílatel.

Na kartě Moje rezervace se nachází seznam obsahující operace, které již byly autorizovány / provedeny.

Na kartě Časový plán je plán skladu, do kterého můžete zadat svou rezervaci.

  1. Přidejte rezervaci a získejte ukázku dostupných časových intervalů.
Rezervaci můžete provést i na kartě Časový plán.

  1. Vyberte údaje v rozvrhu a proveďte předběžnou rezervaci.
V okně uvidíte všechny dostupné časové intervaly pro daný sklad.

  1. Vyplněné a uložená data jsou viditelné v harmonogramu skladu dopravce a odesílatele.

Rezervaci se stavem Kompletní údaje lze upravit na kartách Moje rezervace a Časový plán.
  1. Po uložení formuláře se stav rezervace změní na Rezervace připravena / Nakládá se.

Pomocí těchto kroků je odesílatel informován o tom, v jaké fázi je proces rezervace.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)