Skladový management

Naučte se, jak vytvořit nový časopis, nastavit slot a základní provozní dobu, upravit provozní dobu nebo uzamknout, zakázat a smazat sklad.

Aktualizované 11/5/23 podle Sylwia

Správa doku ve skladu

Naučte se, jak vytvořit nový dock ve skladu, upravit jeho nastavení, nastavit jinou provozní dobu a jak dok uzamknout, zakázat nebo smazat

Aktualizované 11/5/23 podle Sylwia

Správa rezervací a časových úseků

Naučte se spravovat rezervace a časové úseky jako Odesílatel.

Aktualizované 5/6/23 podle Katarzyna

Přijaté rezervace a časové úseky

Naučte se používat modul Dock Scheduler jako dopravce a speditér.

Aktualizované 5/6/23 podle Sylwia

Role skladníka a ochranky v rezervačním procesu

Zjistěte, jaké jsou role skladníka a ochranky v procesu rezervace na platformě Trans.eu

Aktualizované 23/5/23 podle Katarzyna

Manuál k rezervacím pro objednavatele

Naučte se používat modul rezervací jako skladník.

Aktualizované 17/5/23 podle Sylwia

Rezervační manuál pro Strážce

Naučte se používat modul Dock Scheduler jako strážce.

Aktualizované 4/5/23 podle Katarzyna

Rezervační šablony

Naučte se používat rezervační šablony.

Aktualizované 17/5/23 podle Katarzyna

Sdílení časového úseku s uživatelem mimo Platformy

Přečtěte si, jak odeslat časový úsek pro rezervaci dodavateli, který nemá přístup k Dock Scheduler.

Aktualizované 17/4/23 podle Sylwia

Vylepšení modulu Dock Scheduler

Naučte se spravovat rozvržení sloupců a prohlížet objednávky nebo dopravné v podrobnostech rezervací.

Aktualizované 5/6/23 podle Katarzyna

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)