Možnost vyloučení míst nakládky a vykládky

Aktualizované 2/8/21 podle Krzysztof

Možnost vyloučit místa nakládky nebo vykládky ve filtrech vyhledávání na burze nákladů.

Filtrováním nabídek na burze nákladů již můžete vyloučit země nakládky a vykládky. Toto je nová verze funkcí známých z instalační verze platformy Trans.eu. Největším rozdílem je možnost vyloučit ze seznamu nejen Polsko (dříve Outside PL), ale jakoukoli zemi.

Je třeba si uvědomit, že:

  1. Lze vyloučit pouze jednu zemi.
  2. Lze vyloučit pouze nakládku nebo vykládku. Výběr jedné možnosti zakáže druhou.
  3. Použití vyloučení neomezuje další možnosti filtrování.
    Příklad: Vyloučením jedné země vykládky můžete stále přidat více míst nakládky.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)