(TFF) Как да управлявате транспортни заявки през Платформата Trans.eu

Обновено 23/8/22 от Diana

Платформата Trans.eu е многофукционален инструмент, който обхваща всички процеси, свързани с организацията на транспорта. Можете да публикувате оферти, да потвърждавате транзакции и да изпращате транспортни заявки, а след като бъдат изпълнени, можете да оцените вашия контрагент - всичко това на едно място.

Ако сделката е сключена през Платформата, транспортната заявка с цялата информация се генерира автоматично в модула "Заявки".

Как да управлявате транспортни заявки през Платформата Trans.eu като контрагент.

Стъпка 1

 • От менюто вляво изберете модула "Заявки" - след това изберете раздела "Получени".
 • Изберете заявка от списъка - детайлите ще откриете в прозореца до заявката.
 • Статусът "Очакващи условия" означава, че товародателят все още не е попълнил условията на заявката.

Стъпка 2

 • Статусът "Потвърдете условията" показва, че товародателят е изпратил условията на заявката, за да ги разгледате, кликнете върху зеления бутон "Вижте условията".

Стъпка 3

 • Прочетете условията на заявката, можете да ги отхвърлите или потвърдите.

Стъпка 4

 • Ако потвърдите условията - попълнете необходимите детайли.
 • Кликнете върху зеления бутон "Добавете превозно средство и шофьор".

 • Въведете шофьор и превозно средство, които ще изпълнят заявката.
 • Допълнително можете да въведете информация относно мониторинга.
 • Кликнете върху зеления бутон "Запазване на превеозно средство и шофьор".

Стъпка 5

 • Заявката е потвърдена.
 • Статусът "Готово" означава, че заявката е готова за изпълнение.

Ново
 • За потвърдените заявки добавихме опция за редактиране на превозното средство и водача - кликнете върху полето "Повече".
 • От падащото меню изберете "Редактиране на превозното и водача" и запазете промените.

Стъпка 6

 • Статусът "В процес" показва, че времето за товарене е дошло.

Стъпка 7

 • Статусът "В изчакване на потвърждение" показва, че деня и часа на разтоварване са минали. Товародателят трябва да потвърди, че заявката е изпълнена.

Стъпка 8

 • Статусът "Завършен" - показва, че товародателят е потвърдил изпълнението на заявката.

Стъпка 9

 • Допълнителни възможности от падащото меню - кликнете върху полето "Повече": Експортиране в PDF, добави прикачен файл, добави разходи, откажи заявката.

Как да управлявате транспортни заявки през Платформата Trans.eu като товародател.

Стъпка 1

 • От менюто вляво изберете модула "Заявки" - след това изберете раздела "Изпратени".
 • От списъка изберете заявка със статус "Попълнете заявката" - като използвате зеления бутон "Добавете условия по заявката".

Стъпка 2

 • Попълнете условията и кликнете върху зеления бутон "Изпратете за приемане"

Стъпка 3

 • Статусът "В очакване на потвърждение" показва, че условията са изпратени към контрагента и той има възможност да ги приеме или откаже.

Стъпка 4

 • Статусът "В очакване на данни за превозното средство" показва, че контрагентът все още не попълнил информация за превозното средство и водача, които ще изпълнят заявката.

Стъпка 5

 • Статусът "Готово" показва, че заявката е потвърдена от контрагента и данните за превозното средство/водача са попълнени.

Стъпка 6

 • Статусът "В процес" показва, че времето за товарене е настъпило и заявката е в процес на изпълнение.

Стъпка 7

 • Статусът "Потвърдете доставката" показва, че заявката е изпълнена ( датата на разтоварване е минала) и имате възможност да потвърдите, че заявката е успешно изпълнена чрез зеления бутон "Потвърди доставка".

Step 8

 • Ако потвърдите доставката, статусът на заявката ще бъде "Завършен", като той ще бъде обновен и за контрагента.

Всяка сключена сделка през платформата и всеки приет товар дава възможност за оценяване на изпълнителя след изпълнение на заявката - повече информация за това как работи системата за оценяване на новата платформа, можете да намерите тук.

Интелигентна таблица в модула "Заявки"

Можете да конфигурирате таблицата според вашите предпочитания в модула "Заявки".

 • Кликнете върху трите точки, за да изберете каква информация да бъде показана в таблицата.
 • Ние добавихме и полето "Превозно средство и водач".


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)