(CargoON) Как да управлявате транспортни заявки през Платформата Trans.eu

Обновено 2/8/22 от Sylwia

Платформата Trans.eu е многофукционален инструмент, който обхваща всички процеси, свързани с организацията на транспорта. Можете да публикувате оферти, да потвърждавате транзакции и да изпращате транспортни заявки, а след като бъдат изпълнени, можете да оцените вашия контрагент - всичко това на едно място.

Ако сделката е сключена през Платформата, транспортната заявка с цялата информация се генерира автоматично в модула "Заявки".

Как да управлявате транспортни заявки през Платформата Trans.eu

Стъпка 1

 • От менюто вляво изберете модула "Заявки" - след това изберете "Текущи".
 • От списъка изберете заявка със статус "Попълнете заявката" - като използвате зеления бутон "Добавете условия по заявката".

Стъпка 2

 • Попълнете условията и кликнете върху зеления бутон "Изпратете за приемане"

Стъпка 3

 • Статусът "В очакване на потвърждение" показва, че условията са изпратени към контрагента и той има възможност да ги приеме или откаже.

Стъпка 4

 • Статусът "В очакване на потвърждение" показва, че условията са изпратени към контрагента и той има възможност да ги приеме или откаже.

Стъпка 5

 • Статусът "Готово" показва, че заявката е потвърдена от контрагента и данните за превозното средство/водача са попълнени.

Стъпка 6

 • Статусът "В процес" показва, че времето за товарене е настъпило и заявката е в процес на изпълнение.

Стъпка 7

 • Статусът "Потвърдете доставката" показва, че заявката е изпълнена ( датата на разтоварване е минала) и имате възможност да потвърдите, че заявката е успешно изпълнена чрез зеления бутон "Потвърди доставка".

Стъпка 8

 • Ако потвърдите доставката, статусът на заявката ще бъде "Завършен", като той ще бъде обновен и за контрагента.

Всяка сключена сделка през платформата и всеки приет товар дава възможност за оценяване на изпълнителя след изпълнение на заявката - повече информация за това как работи системата за оценяване на новата платформа, можете да намерите тук.

Интелигентна таблица в модула "Заявки"

Можете да конфигурирате таблицата според вашите предпочитания в модула "Заявки".

 • Кликнете върху трите точки, за да изберете каква информация да бъде показана в таблицата.
 • Ние добавихме и полето "Превозно средство и водач".


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)