(TFS) Товари на товародателя

Обновено 29/7/21 от Ania

Какво представлява модул Товари?

В този модул имате достъп до всички оферти за транспорт, издадени от вас. Един поглед е достатъчен, за да проверите на кой етап е вашето предложение.

Добавяне на нов товар

Започнете с добавянето на товар. Попълнете необходимата информация и намерете превозвачи. Настройте режима на публикуване според вашите нужди. Ако товарът отговаря на един от вашите постоянни маршрути, публикувайте го според условията му. В други случаи можете да решите дали да изчакате предложения на контрагенти или да посочите своите условия.

Изберете на кого да изпратите товара. Първата възможност е групи превозвачи. Създавате ги в модул Контрагенти. Ако нямате постоянни превозвачи, използвайте алгоритъма. Товарът ще бъде изпратен до най-подходящите фирми. Третият вариант е публикуване на Борсата за товари. Товарът ще стане публичен, но вие ще преговаряте.

Изберете превозвачи, посочете цена и дата на изтичане на офертата. Ако искате да получавате оферти от проверени превозвачи, използвайте алгоритъма SmartMatch. Публикувайте товар и изчакайте превозвачите да отговорят. Всички оферти и техните статуси са достъпни на едно място.

Преговори с презовачи

  1. Можете да отхвърлите, приемете или договаряте оферти. Имате достъп до пълната история на преговорите.
  2. Можете също да анулирате или копирате предложение
  3. След като страните приемат товара, можете да продължите към обработка на заявката.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)