(TFF) Получени товари на спедитора

Обновено 29/7/21 от Ania

Новата платформа Trans.eu е проектирана по такъв начин, че всяка от страните, участващи в транспорта, да използва ефективно инструмента. Оттук идва и разделянето модул Товари на два раздела, които позволяват бързо идентифициране на поръчката и улесняват публикуването на товари на Борсата.

Какво е раздел Получени?

В модул Товари ще откриете различни оферти за товари. Можете да решите дали искате да приемете офертата веднага или да преговаряте за цената.

Какви оферти можете да откриете в списъка с товари:

  • В режим Купи сега можете веднага да приемете офертата, като кликнете върху бутона Приемам. Ако не можете да изпълните задачата, кликнете върху бутона Не и този път.

  • Предложението SmartMatch означава, че офертата е подбрана с алгоритъм, който е анализирал данните за вашата фирма и вашия автопарк.

Можете да договарите, приемете или отхвърлите такава оферта (поставяйки отметка в опцията „Не ме интересува“), посочете причините. В резултат на това следващите предложения ще бъдат по-добре съобразени с вашия бизнес.

Как да договаряме оферти в платформа Trans.eu?

Започнете, като прочетете информацията за офертата - ще намерите всички данни на едно място.

  • Ако решите да преговаряте - въведете вашата цена в полето "Тарифа" и изберете "Преговаряйте", за да изпратите предложението си до контрагента.
  • Ако полето за тарифа е празно - въведете предложението си и го изпратете до контрагента.

Статусът "Очаква одобрението на изпращача" ознавача, че вашата оферта е изпратена до контрагента.Също така имате достъп до пълната история на преговорите. Ако е необходимо, уточнете подробностите с помощта на месинджъра.

  • Тристранни преговори: с изпращача и превозвача. След като анализирате подробностите по офертата от изпращача, публикувайте товара.

Изберете на кого искате да изпратите товара, имате няколко възможности:

  • Постоянни маршрути - ако товарът отговаря на един от тях, можете да го публикувате според неговите условия.
  • Вашите превозвачи - тази опция ви позволява да изберете групите, към които да насочите товара. Създавате групи в модул Контрагенти.
  • SmartMatch -е алгоритъм, благодарение на който товарът ще бъде изпратен най-подходяюите фирми.
  • Борса - товарът ще бъде публикуван на борсата.

В същия прозорец ще проведете преговори с изпращача и превозвачите.

На едно място ще намерите всички оферти, подадени от контрагенти. Изберете превозвач за транспорта и приемете товара.

Другите превозвачи веднага получават информация за края на офертата. Последната стъпка е вашето решение.

Когато страните приемат условията, товарът променя статуса си на приет.

Следващата стъпка е обработката на Поръчката.

Филтриране на товари

Имате възможност за филтриране на товари. За да направите това, изберете раздел Получени, изберете опциите на филтъра и попълнете критериите, които ви интересуват, след което потвърдете с бутона за показване на резултатите.

Опцията за филтриране на товари е достъпна също и в раздел Архив.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)