(TFF) Получени товари на спедитора

Обновено 19/1/21 от Ania

Какво представлява модулът Получени товари?

Получени товари е мястото, където договаряте оферти както с товародателите, така и с превозвачите.

Управление на получен товар

Работата с товара е интуитивна и включва 2 стъпки:

  1. Преговори с клиента. Започнете, като прочетете информацията за офертата - ще намерите всичко необходимо на едно място:

Предложенията за товари, публикувани посредством метода "Buy now", могат да бъдат отхвърлени или приети:

За други товари, можете да приемете цената или да я промените, за да започнете преговори. Имате достъп до историята на преговорите.

  1. Тристранни преговори: с товародателя и превозвача. След като анализирате подробностите по офертата от клиента, започнете търсенето на превозвачи:

Можете да персонализирате режима на публикуване според вашите нужди. Ако товарът отговаря на един от вашите постоянни маршрути, публикувайте го в съответствие с неговите условия. В други случаи можете да решите дали да изчакате предложения на контрагенти или да дадете вашето предложение.

  • Изберете на кого да изпратите товара. Първата опция ви позволява да изберете групите, до които да бъде изпратен товара. Създавате групи в модул Контрагенти.
  • Ако нямате постоянни групи превозвачи, използвайте алгоритъм. Товарът ще бъде изпратен до най-подходящите фирми.
  • Третият вариант е публикуване на Борсата за товари.

Посочете цената и валутата, изберете превозвачите и публикувайте товара. Статусите показват какво се случва с офертата. Ще намерите всички оферти, подадени от контрагенти на едно място. В същия прозорец ще можете да преговаряте с изпращача, да анализирате историята и разговаряте.

Когато всички страни по сделката приемат условията, товарът променя статуса си на Приет.

Следващата стъпка е обработка на Заявката.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)