(TFC) Товари на превозвача

Обновено 20/1/21 от Agata

Какви оферти можете да намерите в списъка с товари?

В модул Товари ще намерите разнообразни оферти за товари. В зависимост от вида на товара можете да приемете, отхвърлите или договорите офертата:

  1. Сега можете да приемете или отхвърлите оферта по метода Buy Now.
  2. Офертите с предложена цена могат да бъдат договорени - въведете вашата оферта в полето „Цена“ или я потвърдете или отхвърлете.
  3. SmartMatch предложение означава, че офертата достига до вас благодарение на алгоритъм, който анализира вашите фирмени данни и автопарк. Можете да договаряте, приемете или отхвърлите тази оферта, като посочите причини. В резултат на това следващите предложения ще бъдат по-добре съобразени с вашия бизнес.
  4. Оферти от Борса за товари - за тях също преговаряте.

Как да преговаряте за оферти?

  1. Проучете детайлите по офертата - пълната информация може да бъде намерена в следващите раздели.
  2. Въведете своята цена, изпратете я на контрагента и изчакайте отговор. Ако отсреща решат да преговарят, предложението ще бъде получено в прозореца за товара. Ако е необходимо, анализирайте историята на преговорите и уточнете детайлите, като използвате месинджъра.
  3. Ако предложението ви устройва, приемете товара.
  4. Статусът Очаква приемане означава, че контрагента е получил вашия отговор. Промяната на статуса на приет означава, че контрагента окончателно е одобрил сделката..

Сега отсрещната страна може да подготви и издаде заявка за транспорт директно от Платформата.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)