Проследяване на изпратените товари

Обновено 28/9/23 от Jakub

Видове оферти в Изпратени товари

Споделяте модул Товари с други служители от вашата фирма. Всички оферти, публикувани от фирмата:

  • към Борсата
  • към група превозвачи
  • с използването на алгоритъма SmartMatch

се поставят в раздела Изпратени със статус: Изчакване на оферти.

В Списъкът Изпратен товари също ще включва създадени товари, които все още не са публикувани. Те са със статус чернова.

Моите оферти за товари

В горния десен ъгъл в модула Товари можете да добавите товар, като изберете Добавете товар. Прочетете Добавяне на оферта за товар, за да научите как да попълвате формуляра стъпка по стъпка.

За да се покажат само вашите оферти за товари, филтрирайте списъка, като натиснете върху квадратчето Покажи само моите товари.

Проследяване на публикувани товари

В таба Изпратен можете:

  • да договаряте и наблюдавате - детайлите на офертата - както и текущите преговори за всички товари на фирмата
  • да добавете или премахнете - от списъка - лицето, отговорно за даден товар, като кликнете върху символа молив, които ще се появи в колоната на служител до неговото/нейното име

  • да извършвате - товари с подходящи статуси - действия като: рефрешване, копиране, редактиране , публикуване, изтриване и архивиране на товар

Филтриране и сортиране на товари

В таба Изпратен можете да използвате търсачката и разширените филтри, които ще ви позволят бързо да намерите конкретна товар

Възможно е да сортирате колони, просто задръжте мишката върху една от тях, докато върху нея се появи икона на ръка.

Преговаряне на публикуваните оферти

Като кликнете върху съответния елемент от списъка в раздела „Изпратен“ и след това отидете в прозореца с подробности за дадена оферта в раздела „Оферти на превозвачи“, можете:

  1. Да преговаряте цената с превозвачите. За тази цел в полето за тарифи променете сумата, предложена от превозвача и след това кликнете върху Изпрати.
Предложението с цена, което изпращате като оферта за товар, е валидно за 15 минути. Измереното време е показано над името на фирмата, подала офертата.
  1. Да приемете офертата на превозвача, като кликнете върху Приемам.
След приемане на офертата на превозвача, товарът автоматично се премества в раздел Архив.
  1. Отхвърлете офертата на превозвача, като кликнете върху Отхвърляне.

За товарите в борсата, отхвърлянето се отнася за конкретно ценово предложение, така че товара остава в списъка и всяка от страните може да подаде допълнителни ценови предложения.
  1. Затворете преговорите с даден товародател, като кликнете върху Завършване на преговорите.
Тази опция е налична само за оферти, публикувани на борсата. С кликването върху Завършване на преговорите вие и превозвачът няма да можете да изпращате допълнителни предложения за цена за даден товар.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)