Падеж на плащане при превоз

Обновено 2/8/22 от Szczepan

Крайният срок за плащане е функционалност, която ви позволява да определите кога се съгласявате да извършите плащане на превозвача за товарен превоз.

Как да определя срока на плащане за товарен превоз?

  1. Като товародател, добавете товар на борсата за товари

  1. Попълнете необходимите данни

  1. Търсене на превозвачи

В прозореца са достъпни Условия за плащане:

  • Отложено с брой дни. Броят на отложените дни е между 1 и 365 дни. Броят дни зависи от пазара, на който е публикуван товара
  • Авансово плащане
  • Плащане при разтоварване

Условия за плащане е задължително поле, без което не е възможно публикуването на товар.

Информация за декларираната дата на плащане се вижда и в списъка с оферти за товари.

Забележка: В Настройки на платформата в раздел Товари можете да дефинирате настройки по подразбиране за дата на падеж. След като ги дефинирате, всеки товар, който добавяе, ще съдържа срок на плащане, зададен по подразбиране.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)