Операции с получени товари

Обновено 10/5/23 от Diana

Видове оферти, в раздела Получен

Модулът Товари се споделя между всички служители във вашата фирма. Всички оферти са изброени в таба Получен:

  • оферти за товари, договорени от името на вашата фирма
  • частни оферти, изпратени директно до представляваната от Вас фирма
  • SmartMatch оферти

Филтриране, сортиране и обработка на получените оферти

Можете да използвате търсачката и разширени филтри в таба Получен, където ще ви позволи много бързо да намерите конкретна оферта.

Възможно е да сортирате колоните, след като задържите мишката върху тях и видите икона на ръка да се появи там.

В списъка на получените товари, до отделните оферти (със съответните им статуси) можете да извършите операции като: отхвърляне или архивиране на офертите.

Имате възможност да възложите отговорно лице за частни товари и SmartMatch. За да направите това, кликнете върху ВЪЗЛОЖЕТЕ в колоната Служител и изберете лицето(ата) от списъка. В този момент можете също да промените лицето, отговорно за товара, като кликнете върху иконата "молив", които се появява, когато задържите мишката върху името на служителя.

Информация за офертата и товародателя

В списъка на раздела Получен, ако кликнете върху който и да е товар, ще се появи прозорец от дясната страна, където можете да намерите подробна информация за конкретна оферта и товародател в отделните раздели.

Поставяне на ценова оферта

  • В случай на оферти за товар, те могат да бъдат изпратени както от борсата за товари, така и от прозореца за разговор.
  • За получени частни оферти или оферти SmartMatch, преговорите могат да се водят само в модула Получени товари, като се постави оферта или се приеме ценово предложение, което вече е изпратено като Приеми товар.

За да изпратите ценово предложение за една от изброените по-горе оферти, кликнете върху съответния товар в списъка. Ще се появи прозорец с подробности за офертата. Въведете сума в полето Тарифа и щракнете върху Изпрати оферта.

Ако не се интересувате от офертата, кликнете върху Не и този път и офертата ще бъде преместена в раздела Архив със статус Завършено.

Тип частна оферта, адресирана от товародател към спедитор (поддържа се само в продуктовата линия TFF), позволява, в раздела Получен в детайлите на дадена оферта, за публикуване на тази конкретна оферта с цел получаване на предложения от превозвачи, които евентуално биха предоставили транспортната услуга.

В раздела Получен, в детайлите на офертата в раздела Оферти на превозвачите, можете както да проследявате входящи предложения от превозвачи, така и да провеждате преговори, за да изпратите окончателно своето ценово предложение на товародателя, въз основа на предоставените тарифи.

Публикуваната частна оферта за товар също се премества в раздел Изпратен, където ще сключите сделката с превозвача, ако офертата Ви бъде приета от товарителя.

Независимо от вида на офертата, когато изпратите ценово предложение, автоматично ще бъдете причислен към даден товар в списъка Получени товари, в колоната за служители.

Договаряне на оферти, получени в Товари

Като отидете на подробностите за офертата в таба Получен, можете:

  1. Да Договаряте тарифите с товародателя. За да направите това, променете сумата, предложена от товародателя в полето за тарифа и кликнете върху Изпрати оферта.

Подаденото предложение за товар е валидно за 15 минути (синята линия измерва времето), за частна оферта - до края на товарния ден.
  1. Приемете офертата на товародателя, като кликнете върху Приемете.
Ако вашата оферта е избрана, преди да решите да я архивирате, тя ще остане в Товарни , в таба Получен, със статус Прието.
  1. Отхвърлете предложението на товародателя, като кликнете върху Отхвърлете.

За частни оферти: отхвърлянето на ценово предложение автоматично премества товара в таба Архив. За оферти за товар: отхвърлянето се отнася за конкретно предложение за цена, така че офертата остава в списъка и всяка страна все още може да подаде своето ценово предложение.
  1. Прекратете окончателно преговорите, като кликнете върху Завършете преговорите.

С кликнете върху Завършване на преговорите, както вие, така и товародателя вече няма да можете да изпращате допълнителни предложения с цени за въпросния товар, докато офертата ще бъде преместена в таба Архив.

Проследяване на напредък на преговорите

От списъка в раздела Получени товари можете да проследите състоянието на отделните оферти.

Докато в детайлите на дадена оферта можете да видите историята на проведените преговори.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)