Таксуване с микроплащане

Обновено 12/4/21 от Krzysztof

Микроплащанията са малки такси, начислявани за някои извънборсови функции на платформата Trans.eu.

Как работи?

Ако сключвате транзакции на борсата (точно както преди), няма да се начислява допълнителна сума. Ако обаче приемете, напр. оферта, изпратена от алгоритъма SmartMatch, тогава ще добавим малка такса към фактурата за успешната транзакция.

Ценова листа на микроплащанията

Как да проверите таксуването с микроплащане?

Щракнете върху аватара си в горния десен ъгъл на Платформата> Плащания и фактури

 • В горната част на списъка има обща сума за конкретни видове транзакции от даден отчетен период.
 • Зеленият цвят показва по-ниска цена, благодарение на отстъпките, начислени през този период.

Щракнете върху реда на дадено микроплащане, за да видите подробности за офертата, за която се отнася.

Филтриране на микроплащания

Използвайте филтри, за да видите обобщението за определен тип транзакция и период на фактуриране.

 1. Изберете Филтри
 2. Посочете периода, за който искате да проверите таксуваните микроплащания
 3. Изберете тип транзакция

Научете повече за типовете транзакции

Правила за таксуване с микроплащане

No Touch Load

Такса за приер товар, публикуван в рамките на Фиксиран маршут.

 1. Начислява се на товародателя, когато превозвачът приема оферта за товар.
 2. Публикувайки оферта в рамките на Фиксиран маршрут, спедиторът може да реши кой ще плати такса за приет товар (важи правилото за поделяне, т.е. разделяне на плащането). 

В зависимост от решението на товародателя:

 • цялата такса се заплаща от товародателя
 • таксата се разделя между товародателя и превозвача
 • цялата такса се заплаща от превозвача

Научете повече за фиксираните маршрутиe

Best Carrier Load

Таксата се прилага за:

 • приемане на частни оферти за товари, публикувани до групи превозвачи

Таксата се начислява:

 •  на превозвача (или спедитора), който е приел частна оферта за товар
 • когато товародателя приеме предложението на превозвача (или спедитора) да изпълни поръчка.
Smart Match Load

Таксата се прилага при:

 • приемане на оферта за товар, публикувана с помощта на алгоритъма SmartMatch

Таксата се начислява:

 • на превозвача (или спедитора), който е приел оферта за товар и е бил препоръчан от алгоритъма SmartMatch
 • когато спедиторът приеме предложението на превозвача (или спедитора) да изпълни поръчка. 
Load monitoring

Такса за разрешение за проследяване на товар от страна на поръчителя (в рамките на наличните инструменти).

Таксата се начислява на поръчващия наблюдение

Правила за начисляване на таксата:

 • таксува се в момента на приключване на задачата за мониторинг
 • засяга задачи за мониторинг, при които са регистрирани действителните сигнали, изпратени от телематика или мобилно приложение TransTask
 • ако задачата за мониторинг е възложена първоначално от товародателя и след това офертата е била възложена от спедитора, таксата се начислява само на товародателя, т.е. инициатора на задачата за мониторинг.

Таксата се отнася и за:

 • задачи за мониторинг, издадени по искане на превозвача (за поръчани товари)
 • задачи за мониторинг, при които поръчителят и контрагнетът са една и съща фирма

Отстъпки при микроплащания

Подготвили сме специална политика за отстъпки за фирмите, използващи допълнителните функционалности на платформата Trans.eu. Тя се основава на интензитета на дейностите на вашата фирма на платформата.

 • Отстъпки за определен тип транзакции могат да бъдат намерени в графа Отстъпки. Щракнете върху даден ред, за да проверите подробностите за транзакцията, към която се отнасят.
 • Отстъпките са включени в обобщението за даден период на фактуриране. Нова, по-ниска цена е маркирана в зелено.
Пример:
Вие сте спедитор и приемате частна оферта за товар. Съгласно ценовата листа се начислява такса Best carrier load. Благодарение на предоставеното съгласие за мониторинг на товари (LMC Discount) и реализация на веригата за спедиция изцяло в Платформата (FFF Discount), ние ще изчислим отстъпки, за да намалим автоматично размера на микроплащанията за даден отчетен период на фактуриране.

Актуалните отстъпки можете да намерите в нашия ценоразпис, в раздела „Отстъпки при микроплащания“.

Видове отстъпки

LMC Отстъпка - Load Monitoring Carrier

Отстъпка за превозвача и спедитора за предоставяне на съгласие и споделяне на мониторинг в рамките на Load monitoring по искане на поръчителя.

Правила за изчисляване на отстъпката:

 • Изчислява се, когато превозвачът или спедиторът приеме товара, за който се отнася задачата за мониторинг
 • Намаляра No touch Load, Best Carrier Load and SmartMatch Load микроплащанията, изчислени за даден отчетен период
 • Не се отнася за мониторинг чрез мобилно приложение TransTask
 • Ако в даден отчетен период микроплащанията възлизат на 0 BGN, отстъпката не се изплаща или използва по друг начин.

Научете повече за политиката за отстъпки

FFF Отстъпка- Full Flow Forwarder

Правила за изчисляване на отстъпката:

 • Прилага се за спедиторски фирми
 • Намалени такси за приемане на товари, изчислени за даден отчетен период, когато товарът се обработва изцяло в Платформата: от приемане на товара от товародателя или спедитора, през публикуване на товара (като частна оферта или SmartMatch) до приемане от този товар от превозвач или спедитор.

Научете повече за политиката на отстъпки

TMV Отстъпка - Total Monthly Volume

Месечна отстъпка на общата сума на плащанията, изчислена за даден отчетен период. 

Правила за изчисляване на отстъпката:

 • Изчислява се веднъж за даден отчетен период при генериране на фактура
 • Изчислява се автоматично с използването на логаритмичната функция
 • Отстъпката ще бъде дадена при издаване на фактура, но няма да се вижда при таксуване с микроплащане.

Научете повече за политиката на отстъпки

Информация за таксуване с микроплащане

Таксуването с микроплащане е представено под формата на таблица, която съдържа следните колони:

 1. Дата на транзакцията - информация кога е извършена транзакция с котрагент
 2. Тип транзакция - показва за какво се начислява дадено микроплащане
 3. Товарене - мястото на товарене за дадена оферта
 4. Разтоварване - мястото на разтоварване за дадена оферта
 5. Фирма - фирмата, с която е извършена транзакцията
 6. Стойност на транзацкията - договорената цена за транспорта
 7. Начислена такса - размер на начислените такси
 1. Разпределяне - касае част от таксата, която вашата фирма плаща за No Touch операция

Когато публикува оферта по Фиксиран маршрут, спедиторът може да реши кой ще плати такса за приетия товар (важи правилото за поделяне, т.е. възможно разделяне на плащането).

След това, в зависимост от решението на товародателя:

 • цялата такса се заплаща от товародателя
 • половината от таксата се заплаща от товародателя, а другата половина от превозвача
 • цялата такса се заплаща от превозвача
 1. Отстъпка - информация за предоставената отстъпка

Отстъпката ще бъде изчислена при издаване на фактура.

 • По-ниската цена за даден тип транзакция се подчертава със зелен цвят до съответния тип транзакция.
 • Общите отстъпки за всички типове транзакции се виждат в дясната част на списъка.

Научете повече за политиката на отстъпки

 1. Референтен номер - референтен номер на офертата, към която се отнася дадено микроплащане.

Изтегляне на таксуваните микроплащания

Таксуваните микроплащания могат да бъдат експортирани в PDF или CSV.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)