(TFC) Оценки на превозвача

Обновено 14/9/21 от Ania

Възможността за оценка на контрагента след извършване на услугата е инструмент, който допринася за повишаване сигурността на сделките, сключени на борсата за товари и превозни средства. Благодарение на това можем да предупредим други потенциални контрагенти за некоректен товародател или превозвач, можем също да препоръчаме добър платец и надежден бизнес партньор. В новата платформа системата за оценяване претърпя надграждане с цел да отразява най-добре реалното качество на сътрудничеството с контрагента и да помага при вземането на правилни решения.

Нов подход в оценяването: 2 основни причини за промяна и предложените решения:

 1. Клиентите, които използват инсталационната версия, съобщиха, че оценяването е направено по неетичен начин - заплащането за услугата се обуславя от поставяне на положителен коментар или премахване на отрицателна оценка. Ето защо преценихме да разделим оценката за сътрудничеството по време на транзакцията от въпросите, касаещи плащанията (подробности по-долу).
 2. До този момент се оценяваше цялостното сътрудничество и всички мнения, дори от преди много години, съставляваха средната оценка. Нашата индустрия е изключително динамична, поради което достъпът до актуална и точна информация за качеството на контрагентите в различни аспекти е толкова важен. Оттук идва идеята да се използват прецизни маркери за оценка на всяка сделка и всеки приет товар и да се включват само оценките от последните 12 месеца в осреднената оценка (от последните 11 месеца + текущия месец). Това мотивира да се поддържа високо качество всеки ден.

Целта е системата за оценяване най-добре да отразява качеството на сътрудничество с контрагента и да способства при вземането на правилни решения.

Ново в системата за оценяване в платформа Trans.eu - детайли:

Всяка сделка, сключена в платформата и всеки приет товар са обект на оценяване - благодарение на това, информацията относно качеството на сътрудничество е винаги актуална и надеждна.
Оценката може да бъде поставена след изтичане дата на разтоварване по заявка.
Система за оценяване със звезди по петобална скала, където 1 звезда означава незадоволителнo, а 5 звезди - много добре.
Ново!
Като Контрагент имате 120 дни за поставяне на оценка от датата на разтоварване.
Ново!
Когато оценявате заявка, можете веднага да определите статус за плащането: платено навреме, платено със забавяне, не е платено.
Ново!
Имате 120 дни да оцените статуса на плащането от датата на разтоварване.

Ако изберете 4 или 5 звезди и „Платено със закъснение“ или „Не е платено“, можете веднага да запазите тази оценка. Избирайки обаче оценка под 4 звезди, опцията за запазване се активира, когато изберете един от маркерите или предоставите кратко описание на цялата ситуация, довела до тази оценка.

Как да поставите оценка?

От менюто вляво изберете модул „Оценки“, отидете на раздел „За издаване“ от списъка, изберете контрагента, който искате да оцените.

 • Когато оценявате, можете да видите оставащото време за поставяне на оценка за дадена сделка.

Възможност за псотавяне на оценка директно през модул "Заявки"

 • От менюто вляво изберете модула "Заявки"
 • От списъка изберете заявката, на която искате да поставите оценка
 • Заявката ще се отвори в нов прозорец, който ви дава възможност да поставите оценка и ви показва колко време остава за оценяване

Статуси относно платежните навици, достъпни през оферта на борсата

Статусът в офертата показват какви оценки относно плащанията е получил контрагентът.

Например:

 • 7 навреме
 • 1 със забавяне
 • 2 проблемa

 Ново!

Оценяване на заявката и статус на плащане

Пример 1

 • Прегледайте оценената с брой звезди поръчка, в примера оценена с 4 звезди
 • Статусът на плащане в примера показва "Платено навреме"
 • Можете да добавите коментар, когато оценявате
 • Запазвате със зеления бутон
Запомнете! След като добавите оценка, не е възможно да я промените!

 • След запазване оценката ще се появи в прозореца
 • Статусът на оценката ще се промени в списъка
 • В долния ляв ъгъл ще се появи съобщението „Оценка издадена“ с опция за заден ход, която е активна за 8 секунди.

Пример 2

 • Оценка 4 звезди
 • Статус на плащане "Платено със забавяне" - изберете една от възможните опции.

 • Използвайки маркери, можете да посочите какво се обърка, както се очаква в статуса на плащането, и отделно, когато оценявате поръчката
 • Можете също така да добавите коментар
 • Запазвате със зеления бутон

 • След запазване оценката ще се появи в прозореца
 • Статусът на оценката ще се появи в списъка
 • В долния ляв ъгъл ще се появи съобщението „Оценка издадена“ с опция за заден ход, която е активна за 8 секунди.

Пример 3

 • Оценка на заявката 4 звезди
 • Статус на плащане "Неплатено"
 • Използвайки маркери, можете да посочите какво се обърка, както се очаква в статуса на плащането, и отделно, когато оценявате поръчката
 • Можете също така да добавите коментар
 • Запазвате със зеления бутон

 • След запазване оценката ще се появи в прозореца
 • Статусът на оценката ще се появи в списъка
 • В долния ляв ъгъл ще се появи съобщението „Оценка издадена“ с опция за заден ход, която е активна за 8 секунди

 • Ако вашият контрагент изплати дължимата сума, можете да промените статуса на плащането, като използвате опцията „Платено със забавяне“ - изберете една от наличните опции.
 • Статусът ще се промени на „Платено със забавяне"
Ново!

Оценка на поръчката без да се посочва статус на плащането

 • Прегледайте оценената с брой звезди поръчка, в примера оценена с 4 звезди
 • Статусът на плащане в примера сочи "Датата на плащане все още не е изтекла"
 • Можете да добавите коментар, когато оценявате
 • Запазвате със зеления бутон
 • След запазване оценката ще се появи в прозореца.
 • В списъка за издадаване, статусът на оценката ще се промени на „Посочване на статус на плащането“.
 • В долния ляв ъгъл ще се появи съобщението „Оценка издадена“ с опция за заден ход, която е активна за 8 секунди.
 • Ако статусът на плащане не е посочен при издаване на оценката, можете да се върнете към тази оценка по-късно.
 • Ако контрагентът извърши плащане, можете да потвърдите статуса като "Платено навреме".

 • След като бъде запазен, статусът на плащане ще бъде видим в списъка с оценки.

 • Ако вашият контрагент не извърши плащане, можете да използвате опцията "Съобщаване за проблем".
 • Можете да намалите броят на звездите в оценката си тук
 • Използвайте маркери, за да посочите какво се обърка
 • Добавете коментар
 • Запазете с зеления бутон
 • Всички промени, които сте направили, са достъпни в раздела „История на промените“

 • В акаунта на контрагента ще се появи първоначалната степен и промяната на степента.
 • Графиката с червения удивителен знак показва броя на нерешените проблеми с плащането.
 • Оценката на плащанията предоставя подробности за това колко поръчки са платени навреме, колко със забавяне и колко нерешени проблеми с плащането има.

Кога общата оценка ще бъде видима

Общата оценка ще бъде представена, когато компанията получи минимум 10 оценки от 10 различни компании през последните 12 месеца.

Кога общата оценка няма бъде видима

Ако през последните 12 месеца компанията не е получила 10 оценки от 10 различни компании, нейният общ рейтинг и тенденция няма да бъдат представени. Индивидуалните рейтинги и статистическите данни за плащанията ще останат видими.

Въпроси и отговори

Кой може да постави оценка?

Оценката може да бъде поставена от всеки служител на фирмата, сключил сделката.

Колко пъти мога да оценя дадена фирма?

Изпълнението на всяка заявка се оценява, така че всяка сключена сделка дава възможност за издаване на отделна оценка.

Какво се случва, ако не съм съгласен с получената оценка?

Възможно е да се отговори на оценката еднократно, за да се изяснят съмненията или да се хвърли друга светлина върху проблема, описан от другата страна.

За кой период се отнасят видимите оценки?

Статистиката (средната оценка и степен на удовлетвореност на контрагентите от отделни аспекти на изпълнение на заявката) се изчислява на базата на оценките за последните 12 месеца (от последните 11 месеца плюс текущия месец). От своя страна, списъкът с оценки съдържа всички получени оценки.

Защо не мога да видя всички мои оценки?

Визуализират се оценките от изминалата година. По-старите оценки не са включени в презентацията на показателите на оценката. Освен това можете да филтрирате списъка с оценки по броя на дадените звезди. Активен филтър стеснява списъка с показани оценки.

Къде мога да проверя оценките си?

Можете по всяко време да прегледате списъка с оценките си в модул „Оценки“, в раздел „Моите оценки“.

Къде мога да проверя оценките на друга фирма?

Можете да проверите оценките на друга фирма, като прегледате нейния профил и раздел "Информация за фирмата". Нещо повече, информация с оценките е достъпна на много места в системата, където може да се вземе решение за сътрудничество с даден контрагент.

Как мога да помоля контрагент да постави оценка?

Контрагентът се информира чрез системни известия за чакащите оценки. Понастоящем няма специална функция за изпращане на заявки за оценка.

Ще може ли системата да издава референции?

Да, но това ще бъде отделна функционалност от оценките. Повече за референциите ще намерите в специалния раздел.

Ще може ли да се филтрират оценките?

Да, докато преглеждате оценките, можете да ги филтрирате по броя на дадените звезди. Освен това в модул „Оценки“ има опция за разширено филтриране на оставащите и издадени оценки.

Какво означава общата оценка?

Общата оценка е средната стойност на всички оценки, дадени по скала от 1-5 звезди за последните 12 месеца (от последните 11 месеца плюс текущия месец).

Как се изчислява средната оценка?

Общо оценки за годината / брой оценки за последните 12 месеца (от последните 11 месеца плюс текущия месец).


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)