(TFF) Мониторинг на спедитора

Обновено 25/10/21 от Szczepan

Защо да изберете мониторинг на товара?

Като поръчител можете да изискате мониторинг на товарите от вашите подизпълнители и от сега нататък можете да проверявате какво се случва по маршрута директно в Платформата.

Как да създадете задача за мониторинг?

Отидете в Модул Мониторинг и отворете Нов раздел.

След като офертата е приета, в списъка ще намерите нова задача, която можете да изпратите на превозвача. Когато одобрява задачата за мониторинг, той попълва подробности, напр. име на шофьора, информация за превозното средство. От този момент ще бъдете в течение с това, което се случва с вашия товар.

В модул Мониторинг, в раздел Активен, ще намерите информация за хода на задачата. Мониторингът ще стартира 30 мин преди товарене.

Информация от мониторинга

Ако се случи нещо неочаквано по маршрута, ще получите сигнал, съдържащ описание на инцидента и информация за очакваното забавяне. Можете да видите подробен списък на събитията в отделен прозорец. Там ще намерите информация за всяка дейност, свързана с изпълнението на транспорта.

Сигналът се изключва, когато превозното средства навлезе в зона за разтоварване и:

  1. след напускане на последната работна зона;
  2. 30 минути след влизането в последната зона на работа, ако превозното средство не е напуснало;
  3. 24 часа след последната планирана стъпка, ако превозното средство не се е появило в последната транзитна зона.

Тогава задачата за мониторинг променя статуса си на Завършена.

Благодарение на възможността да наблюдава товара, вашият контрагент има бърз достъп до актуална информация за случващото се с товара.

Благодарение на възможността да наблюдавате товара, ще бъдете постоянно информирани за статуса на транспорта.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)