Основни функции на приложението

Обновено 18/4/23 от Małgorzata

TransTask е мобилно приложение, предназначено за смартфони с операционна система Android.

Той директно поддържа модул Мониторинг на платформата Trans.eu

Основни функции на приложението:

  • преглед на списъка със задачи, предоставени на шофьора, свързани с транспортни операции, места и дати на операции
  • потвърждение за приемане на индивидуални задачи от шофьора
  • докладване от страна на шофьора за изпълнението на отделни операции (събития, влияещи върху времето за изпълнение на транспорта, очаквани закъснения в резултат на ситуация на пътя)
  • сканиране на свидетелството за регистрация и добавяне на превозно средство към автопарка, видим на платформата Trans.eu


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)