Задайте статус в Месинджъра

Обновено 2/8/21 от Ania

Почивка или промяна на телефонния номер са само примери за ситуации, при които определянето на статус в Месинджъра може да бъде много полезно. Това просто решение ви позволява бързо да информирате Tran общността за това, което е важно за нас. #welistenanddo, поради което въведохме тази функция в новата платформа Trans.eu.

Съобщихте за такава необходимост и вече можете да използвате опцията за задаване на кратко описание (до 100 знака) в Месинджъра по лесен и бърз начин.

Как да зададете описание в Месинджъра?

  1. кликнете върху иконата със снимката в горния десен ъгъл и изберете опцията „Задаване на описание в Месинджър“:
  1. въведете описание и потвърдете;

Как да промените описанието в Месинджъра?

  1. щракнете върху иконата със снимката и след това върху предварително зададения статус;
  1. изтрийте съдържанието на предходния статус, въведете нова информация и запазете;
  1. можете да редактирате статуса толкова често, колкото е необходимо;


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)