Месинджър

Обновено 2/8/21 от Ania

Месинджърът е инструмент за контакт с контрагенти. Той дава възможност за обмен на необходимата информация и договорености относно сделката. В новата платформа тя е разширена с няколко полезни функции, които допълнително ще подобрят работата.

Активиране на месинджъра в новата платформа

 1. Първият начин
 • в горния десен ъгъл, кликнете върху Месинджъра, маркиран с икона на балон
 • изберете опцията "Стартирай месинджъра"

 1. Втори начин
 • в горния десен ъгъл щракнете върху иконата на потребителския си профил (иконата може да съдържа вашата снимка, ако е добавена или инициалите ви по подразбиране)
 • изберете "Включете месинджъра"

Използване на месинджъра

Месинджърът съдържа три раздела:

 • първи раздел - последни разговори за повече удобство
 • втори раздел - контексти, т.е. групиране на разговори според теми (товари, поръчки, други)
 • трети раздел - контакти

Сключване на сделки в месинджъра на платформа Trans.eu

1. Приемане на оферта за превозно средство

Приемането на офертата за превозно средство е достъпна в месинджър прозреца.
 • използвайте опцията "Приемете офертата" в месинджъра, в прозореца за разговор с избраното лице

2. Приемане на оферта за товар

Приемането на оферта за товар е достъпно в прозореца с подробности за офертата.
 • в месинджъра в прозореца за разговор с избраното лице, е достъпна опцията "Преговаряй".

Провеждане на разговор в отделен месинджър прозорец

Добавихме възможността за отделяне на прозореца на месинждъра, което е достъпно след щракване върху стрелката. С тази опция можете свободно да движите прозрореца.

Превод на съобщенията

За улесниние на комуникацията с контрагент, който използва различна езикова версия на Платформата, можете да превеждате изпратените и получените съобщения.

 • превод на изпратеното съобщение

Въведете съобщение> кликнете маркирания символ> текстър ще бъде преведен автоматично.

 • превод на получено съобщение

Кликнете върху маркирания символ в чат прозореца>текстът ще бъде преведен автоматично

Контактна информация в месинджъра

В горната част на месинджъра, можете да видите контактна информация за събеседника, т.е телефонния номер и фирмата.

Освен това, при иконата с три точки е достъпно следното:

 • изключване/включване звука на съобщенията
 • добававяне в списъка с контакти
 • изтриване от списъка с контакт
 • показване на съобщения само в контекст
 • показване историята на разговорите
 • изпращане на файл
 • архив на разговорите

Цялата история на комуникацията в един прозорец

 • всички разговори с контрагента могат да бъдат намерени в един прозорец
 • съобщенията, касаещи различните оферти, са отделени едни от други в рамка с описанието на офертата
 • контекстът на активния разговор е подчертан в различен цвят
 • всички контексти са подредени хронологично

При иконата с три точки е възможно да зададете изгледа:

 • Показване само на съобщения в контекст - напр. показва разговор по дадена заявка
 • Показване на цялата история на разговорите - това е изгледът на всички разговори със събеседника.

Подобрения в месинджъра

След като щракнете върху иконата на месинджъра, страничният панел на месинджъра ще се отвори на раздела за контакти.

 • Страничната лента на месинджъра не покрива останалата част от съдържанието на платформата. Размерът на съдържанието се адаптира към работната област на прозореца на браузъра.
 • Препоръчваме работа с месинджъра при свитата лява навигация. Всеки път, когато стартирате месинджъра, той автоматично свива левия навигационен панел.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)