(TFS) Контрагенти на товародателя

Обновено 23/12/20 от Diana Siuchnińska

Какво представлява модул Контрагенти?

В модул Контрагенти може да съставите групи превозвачи, до които да изпращате товари. Възможностите за създаване на групи са безкрайни. Вие избирате критериите и превозвачите според вашите нужди и цели, напр. фирми за конкретна област или тип каросерия.

Ваши контрагенти

За да създадете група, първо трябва да добавите избрани фирми към списъка с контрагенти. Можете да направите това чрез търсачка, като идентифицирате фирмите по име.

Създаване на групи контрагенти

След попълване на списъка, можете да продължите със създаването групи.

Задайте четливо име. Това е важно на по-късен етап при публикуване на товари до избрани групи.

Изберете и добавете превозвачи.

Един превозвач може да принадлежи към няколко групи - всичко зависи от нуждите на вашата фирма.

Списъкът на създадените групи може да бъде намерен в отделен раздел. Можете да редактирате групи, като променяте състава им.

или да изтриете, когато вече не са необходими.

За всяка фирма от групата можете да изберете лицето за контакт, на което ще бъдат изпращани предложенията за товари.

Използване на групи контрагенти

Как можете да използвате групи, за да оптимизирате работата си? Можете бързо да изпращате товари само до избрани групи контрагенти.

Когато публикувате товар, вие решавате при кого да отидете вашето предложение за товар.

Второ, можете да включите персонализирани групи в правилата за автоматично публикуване на товари.

В определен момент от последователността, предложението ще бъде изпратено на дадената група и остава само да изчакате отговорите на контрагентите.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)