Модул Контрагент - множество възможности

Обновено 2/8/21 от Diana

Търсене на нови фирми, получаване на информация за тях, групиране на изпълнители или дори изпращането на покана да използват Платформата - всички тези дейности могат да се извършват на едно място в Платформата. Можете да прочетете по-долу как ефективно да използвате модуа Контрагенти.

Модул Контрагент - множество възможности

В модул контрагенти:

  • ще намерите активни фирми в платформата Trans.eu
  • ще научите повече за вашите потенциални партньори
  • ще изградите база данни с доверени контрагенти

Потребителите на продуктовите линии TFF (за спедитори) и TFS (за товародатели) също могат да създават групи от доверени фирми за сътрудничество. Възможностите за създаване на групи са безкрайни. Вие независимо задавате критерии и подбирате превозвачи според вашите нужди и цели, т.е. фирми по конкретна област или тип специализация.

Ако искате да знаете как да създадете групи контрагенти и да възложите на фирми от тях, отидете на статията.
  • Изглед на модул Контрагенти за превозвача (продуктова линия TFC)

  • Изглед на модул Контрагенти в продуктови линии TFF (за спедитори) и TFS (за товародатели).

База данни от фирми, използващи платформа Trans.eu

За да получите информация за фирмата, която ви интересува:

  • отидете в модул "Контрагенти"
  • изберете раздел "Фирми"
  • въведете името, данъчния номер или TransId на фирмата, която търсите и можете да разгледате детайлна информация за дадената фирма

Ако искате да научите как да добавите фирма към контрагенти чрез създаване на база данни от доверни фирми, прочетете статията.
Запомнете! Достъпни са също така и ФИЛТРИ.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)