Подобрения в модул Dock Scheduler

Обновено 26/8/22 от Szczepan

Управление на оформлението на основната графа

Възможно е да управлявате графите, налични в модула Dock Scheduler:

  • Решете кои колони да се показват
  • Използвайте приплъзгване и пускане, за да промените реда им
Тази функция е особено полезна при определяне на вашата роля в процеса на резервация. Запазените настройки и ред на показване важат за всички складове.

Пренасочване към модул Заявки/Товари

В детайлите за избраната Резервация можете да отидете на Заявки/Товари, от които е създадена тази Резервация. Това ви позволява да проверите подробностите, които са записани в тази Заявка/Товар.

Колоната за допълнителни бележки, налична в списъка с резервации

Като част от управлението на колони от списъка с резервации, можете да добавите колона за допълнителни бележки. Предварителен преглед на бележките също е достъпен в подробностите за дадена резервация. Това позволява на всеки участващ да види допълнителна информация за Резервацията.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)