Dock Scheduler за товародатели

Обновено 2/8/22 от Szczepan

Dock Scheduler модулът е система за управление на резервации (времеви интервали) и графика за товарене и разтоварване.

Системата се фокусира върху автоматизацията на складовите операции и върху оптимизирането на процесите от страна на товародателя.

 1. Отидете на Dock Scheduler модул.
 2. Добавете склад, като изберете Повече и след това Добавете нов склад.

 1. Попълнете задължителните полета във формуляра.
 • [Местоположение] Попълнете задължителните полета (посочете името на склада и неговото местоположение), след което изберете Нататък
 • [Конфигурация на слот] Задайте времето за слота и основната конфигурация на времето за товарене, след което изберете Нататък
 • [Работно време] Определете работното време на склада (дни и часове на работа), след което изберете Нататък.
 • [Прекъсвания] Посочете прекъсванията в работата на склада- времето, през което товаренето или разтоварването няма да е възможно, след което изберете Запазване

Създаване на нов dock за склада

 1. За да създадете нов dock, изберете Повече/ Добавяне на рампа
 2. Създадените докове трябва да отговарят на нуждите на избрания склад. Попълнете необходимите данни (Брой докове, тип док, име на док и тип поддържана операция).

Настройки на склада

 1. Отидете на Повече / Настройки на склада, за да редактирате опциите му:

 • Можете да управлявате наличността на склада, т.е. да го включвате или изключвате, и...
 • Управлявайте докове, редактирайте часовете, работното време или конфигурацията на слота (часовият интервал).

Как да добавите времеви интервали за превозвача?

Слотът (времеви интервал) позволява на превозвача да резервира датата и часа на наличност на превозното средство.

 1. Изберете Повече , после Добавете времеви прозорец

 1. Попълнете необходимите данни - посочете времеви диапазон, вид операция, Trans ID на превозвача, наличен склад, чийто график искате да направите на разположение, мястото на товарене и разтоварване.

Проверете как процесът на резервация се обработва от превозвача.

Управление на резервации

 1. След като превозвачът е направил предварителна резервация за определена дата, в графика ще се появи „резервация на операцията“.

 1. Възможно е да видите подробна информация за резервацията, както и:
 • Да редактирате резервацията (може да се направи от двете страни по сделката)
 • Да откажете товаренето (като посочите причина)
 • Да изтриете резервацията (въпреки, че преди това е била потвърдена)

Прогресът на всяка резервация е показан в графика за резервации.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)