Dock Scheduler за превозвачи

Обновено 2/8/22 от Szczepan

Модулът Dock Scheduler е система за управление на времеви интервари и график на товарене и разтоварване. Превозвачът има достъп до времевите интервали и до графика.

  1. Кликнете върху модул Dock Scheduler, за да започенете проверка на наличните времеви интервали.

  1. Като превозвач имате достъп до следните раздели: Времеви интервали, Моите резервации и График.
В раздел Времеви интервали ще се появи списък с времеви интрвали, създадени преди товара от товародателя.

В раздел Моите резервации има списък, съдържащ операции, които вече са упълномощени / изпълнени.

В раздел График има складов график, в който можете да въведете вашата резервация.

  1. Добавете резервация и прегледайте наличните времеви интервали.
Можете също да направите резервация в раздел График.

  1. Изберете данни в графика и направете предварителна резервация.
В прозореца ще видите всички налични времеви интервали за даден склад.

  1. Попълнените и запазени данни се виждат в графика за склада, както на превозвача, така и на товародателя.

Резервация със статус Попълни данни може да се редактира в раздели Моите резервации и График.
  1. След като формулярът бъде запазен, статуса на резервацията ще се промени на Резервация готова / Товарене.

Чрез тези стъпки товародателят се информира на какъв етап е процесът на резервация.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)