Възможност за изключване на места на товарене или разтоварване

Обновено 2/8/21 от Krzysztof

Възможност за изключване на места на товарене или разтоварване във филтри за търсене на борсата за товари.

Когато филтрирате офертите на борсата за товари, вече можете да изключите определена държава при товарене или разтоварване. Това е нова версия на функционалността, известна от инсталационната версия на платформата Trans.eu. Най-голямата разлика е възможността да се изключи не само Полша (преди с изключение на PL), но и която и да е държава от списъка.

Запомнете, че:

  1. Само една държава може да бъде изключена
  2. Опцията е достъпна само при товарене или само при разтоварване. Следователно използването на опцията при товарене, деактивира използването й при разтоварване и обратно.
  3. Прилагането на изключване не ограничава другите опции за филтриране
    Пример: Като изключите една държава за разтоварване, пак можете да добавите множество държави за товарене.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)