Търсене на товари и превозни средства по кратки пощенски кодове

Обновено 29/7/21 от Szczepan

Търсенето на свободни товари и превозни средства по непълни пощенски кодове съкращава времето, необходимо за задаване на предпочитани критерии за търсене и разширява областта за търсене (по зоната, обхваната от даден код), по този начин улеснява работата на борсата за товари и превозни средства.

Търсенето на товари и превозни средства е състезание с времето. Сега просто въведете началото на пощенския код, който ви интересува, за да видите какви са опциите за товари във вашия район.

Търсене на непълни кодове на Борсата за товари

Въведете началото на пощенския код, който ви интересува, за да проверите възможностите за намиране на товари във вашия район.

Когато търсите оферти на борсата за товари, не е необходимо да се съсредоточавате върху стеснен участък, като отчитате възможността за възможни упътвания до мястото на товарене вече на етапа на търсене.

Можете да търсите товари за няколко области едновременно. Задайте филтри за няколко места за товарене и въведете началото на различен пощенски код във всяко.

Търсене на непълни кодове на Борсата за превозни средства

Въведете началото на пощенския код, който ви интересува, за да проверите колко свободни превозни средства има в района и времето, което ви интересува. Благодарение на това ще съкратите времето за търсене на превозвач и ще можете да предложите цена, адекватна на "популярността" на дадена област.

Как работи?

  1. От менюто вляво изберете Търси товари или Търси превозни средства;
  2. В полето за място за товарене,въведете държавата и първата цифра на пощенския код, който ви интересува (или първите две, за да стесните областта за търсене), като използвате един от следните методи:
  • държава -> интервал -> непълен пощенски код (напр. DE 49 или DE 4),
  • държава -> запетая -> непълен пощенски код (напр. DE, 49 или DE, 4)
  • държава -> тире -> непълен пощенски код (напр. DE-49 или DE-4),
  • държава -> непълен пощенски код (напр.. DE49 или DE4)
  1. От списъка с предложените места за товарене, изберете предложението, което ви интересува;
  2. Задайте останалите параметри за търсене;
  3. Кликнете върху Търси;


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)