Промяна на маршрута при преглед на офертата

Обновено 25/2/21 от Ania

Можете свободно да променяте параметрите на маршрута и да се връщате към препоръчаните настройки по всяко време.

Защо да промените маршрута при преглеждане на офертата?

В прозореца на офертата в предварителен преглед на голяма карта сме въвели опцията за промяна на маршрута и изчисляване на разходи по него. Благодарение на това можете да проверите алтернативния маршрут, да добавяте и премахвате точки по маршрута и да определяте тяхната последователност, бързо и ефективно, също и по време на преговори на цени.

Важното е, че в новата версия на борсата за товари не само ще тествате различни опции за маршрут, но и лесно ще се върнете към препоръчаните настройки, ако смятате, че са най-добрите.

Как работи редактирането на маршрута в предварителен преглед на офертата от Борсата на товари?

  • След като кликнете върху „Покажи цялата карта“ в прозореца с подробности за офертата на борсата за товари, се отваря нов прозорец с препоръчания маршрут.
  • В лявата част на екрана можете да видите цялата информация за товара - включително цена, контрагент, лице за контакт.
  • Можете да промените маршрута, показан на картата, като добавите и премахнете маршрутни точки или промените реда им, като използвате менюто отляво.
  • Можете да отмените направените промени, като кликнете върху „Възстанови на препоръчителните параметри на маршрута“ - бутонът е в секция „Информация за офертата“.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)