Автоматично опресняване на офертите на Борсата за товари

Обновено 29/7/21 от Ania

Списъкът с оферти на борсата за товари се обновява автоматично, благодарение на което новите оферти се виждат веднага

Как работи автоматичното опресняване на офертите на борсата?

  • Задайте филтъра на търсене, който ви интересува в Борсата за товари
  • Разделът и броячът се маркират, когато в зададения филтър се появят нови оферти.

  • Отидете в раздела, за да проверите новите оферти
  • Съобщението "Обновяване на списъка" с брояча също ще се появи в списъка

  • След като щракнете върху съобщението "Обновяване на списъка", ще видите оферитите в списъка, маркирани

  • Офертите, които вече сте разгледали, ще бъдат в сиво


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)