Публикуване на оферта за превозно средство с няколко места за разтоварване

Обновено 29/7/21 от Krzysztof

В платформата Trans.eu имате възможност да публикувате оферти за превозни средства с няколко места на разтоварване. В прозореца за публикуване на превозно средство са налични две нови възможности. Това означава, че вече не трябва да копирате оферти, ако се интересувате от няколко посоки.

  1. С помощта на картата можете да маркирате местата за разтоварване, които ви интересуват:
  • Цели държави,
  • Големи аднминистративни области,
  • Определени пощенски кодове.

За целта използвайте бутоните + и - на картата.

Можете да маркирате до 10 места за разтоварване едновременно.

  1. Можете също да добавяте и променяте местата за разтоварване ръчно. Използвайте бутона „ДОБАВИ ЛОКАЛИЗАЦИЯ“ и въведете локациите, които ви интересуват.

Вашата оферта ще бъде видима за всеки потребител на Борсата за превозни средства, който във филтрите за търсене посочи поне едно от местата за разтоварване от вашия списък.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)