(CargoON) Автоматични правила на товародателя

Обновено 5/6/23 от Sylwia

Какво представляват автоматичните правила?

Автоматичните правила са най-добрият начин да привлечете превозвачите да изпълняват поръчки почти без поддръжка. Благодарение на правилата можете да решите кой и в какъв ред да получи вашите оферти за товари.

Няма ограничения за създаването на автоматични правила, така че можете да съставите толкова, колкото са ви нужни.
Създайте автоматично правило веднъж и то ще ви подсказва всеки път, когато публикувате товар с дадените параметри.

Добавяне на автоматично правило

 1. От менюто вляво изберете модул Автоматични правила
 2. Кликнете върху бутона „Добавяне на автоматично правило
 1. Поставете име на правилото - това име е видимо само за вас и вашите колеги - опитайте се да го направите лесно идентифицируемо.
 2. Добавете параметри на маршрута - места за товарене и разтоварване. Не забравяйте, че правилото ще работи правилно, ако тези параметри съвпадат с параметрите на товара, който искате да публикувате с правилото.
Пример: Ако във формуляра посочите точния адрес на товарене и разтоварване (улица, номер) в избраната държава, ще трябва да предоставите идентични данни във товара. Имате възможност да пропуснете местата за товарене и разтоварване, по този начин правилото ще работи за конкретна характеристика на товара, игнорирайки местоположенията. Добавете характеристики на товара - размер и тип превозно средство, тип товар или вид товар.
 1. Добавете характеристики на товара - размер и тип превозно средство, вид товар.
 1. Отидете на реда на публикуване. От вас зависи как ще изглежда последователността и дали ще използвате всички или избрани опции за публикуване.
 • Постоянни маршрути - задайте, ако сте уговорили условия за сътрудничество с контрагенти (по дадения маршрут), подобна информация се пази в модул „Постоянни маршрути с превозвачи“
 • Твоите превозвачи - задайте, ако вашите контрагенти включват фирми, които потенциално могат да извършват превоз на товари.
 • Предложени превозвачи (SmartMatch) - задайте, ако искате интелигентния алгоритъм SmartMatch да предложи вашия товар на доверени превозвачи и да им изпрати оферта.
 • Борса за товари - задайте, ако искате вашата оферта да достигне до борсата за товари на Trans.eu.
 1. Определете основните правила - ред на публикуване, време за подаване на оферти и валута.
 2. Запазете правилото.

Пример за готово правило

Следващия пример показва как би изглеждало публикуването на товар с помощта на автоматично правило:

Предложението първо ще бъде достъпно за групата превозвачи, наречена Хранителни цистерни. Потребителите от тази група ще имат 45 минути за отговор. Ако никой от тях не реагира, алгоритъмът SmartMatch ще започне своята работа и ще изпрати товара, който автоматично ще отидат до контрагентите.

В кои случаи правилото ще приключи?

 • ако товара бъде приет,
 • ако никой от адресатите не изпрати оферта или офертата е отхвърлена от всички.

Автоматичните правила ще следват публикуването на товара всеки път, когато критериите на предложението се припокриват с тях

Правила за филтриране

Ако списъкът ви с правила е доста дълъг, използвайте опциите за филтриране, въведете необходимите данни и потвърдете избора си със зеления бутон „Покажи резултатите

Търсене на правила

 • Ако искате бързо да намерите правило в списъка, използвайте прозореца за търсене.
 • Пример за търсене - въведено е името на мястото на товарене и разтоварване България-Германия, резултатите от търсенето ще се покажат в списъка

Управление на приоритетите на правилата

 • Опцията за задаване на приоритет на правило е налична в списъка, можете бързо да промените реда на вашите правила
 • Използвайте падащия списък, за да промените номера на дадено правило, промяната ще бъде автоматично записана в списъка


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)