(TFS) Автоматични правила на товародателя

Обновено 26/10/21 от Ania

Какво представляват автоматичните правила?

Автоматичните правила са най-добрият начин да привлечете превозвачите да изпълняват поръчки почти без поддръжка. Благодарение на правилата можете да решите кой и в какъв ред да получи вашите оферти за товари.

Няма ограничения за създаването на автоматични правила, така че можете да съставите толкова, колкото са ви нужни.
Създайте автоматично правило веднъж и то ще ви подсказва всеки път, когато публикувате товар с дадените параметри.

Добавяне на автоматично правило

Добавянето на автоматично правило изисква попълване на кратък формуляр. Наименувайте правилото и попълнете, добавете детайлите по товарене и разтоварване и опишете характеристиките на товара.

Името на автоматичното правило е видимо само за вас и вашите колеги - опитайте се да го съставите лесно за разпознаване.
Имайте предвид параметрите на товара, когато попълвате формуляра. Защо е важно това? Правилото ще работи коректно, ако тези параметри съвпадат с тези на обявата за товар, която искате да публикувате, като използвате правилото. Пример: Ако предоставите точния адрес за товарене и разтоварване (улица, номер) в Полша във формуляра, тогава ще трябва да предоставите идентични данни при обявяването на товара.

Отидете на реда на публикуване. От вас зависи как ще изглежда последователността и дали ще използвате всички или избрани опции за публикуване.

  1. Постоянни маршрути - задайте, ако сте уговорили условия за сътрудничество с контрагенти (по дадения маршрут), подобна информация се пази в модул „Постоянни маршрути с превозвачи“
  2. Твоите превозвачи - задайте, ако вашите контрагенти включват фирми, които потенциално могат да извършват превоз на товари.
  3. Предложени превозвачи (SmartMatch) - задайте, ако искате интелигентния алгоритъм SmartMatch да предложи вашия товар на доверени превозвачи и да им изпрати оферта.
  4. Борса за товари - задайте, ако искате вашата оферта да достигне до борсата за товари на Trans.eu.

Определете основните правила - ред на публикуване, време за подаване на оферти и валута.

Пример за готово правило

Следващия пример показва как би изглеждало публикуването на товар с помощта на автоматично правило:

Предложението първо ще бъде достъпно за групата превозвачи, наречена Хранителни цистерни. Потребителите от тази група ще имат 45 минути за отговор. Ако никой от тях не реагира, алгоритъмът SmartMatch ще започне своята работа и ще изпрати товара, който автоматично ще отидат до контрагентите.

В кои случаи правилото ще приключи?

  • ако товара бъде приет,
  • ако никой от адресатите не изпрати оферта или офертата е отхвърлена от всички.

Автоматичните правила ще следват публикуването на товара всеки път, когато критериите на предложението се припокриват с тях


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)